Visie en missie

Missie
De Badde is een maatschappelijk organisatie, die zich inzet om de eigen kracht van de inwoners van de gemeente Pekela te versterken.

Visie
Samen werken we wijk- en dorpsgericht aan vitale wijken en dorpen voor jong en oud. We verbinden, ondersteunen en organiseren; uiteraard in samenwerking met jou als bewoner van deze gemeente. Zo staan we dichtbij de mensen.

Contact