ANBI-status

Stichting Welzijnsorganisatie De Badde, onderdeel van Tinten Welzijnsgroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van De Badde, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer

850110191

Contactgegevens 

Klik hier voor onze contactggevens.

Doelstelling    

Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Pekela.

Bestuur 

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers

  • In het Reglement Raad van Bestuur zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beleidsplan    

Beloningsbeleid

Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.

Financiële verantwoording                          

Jaarverslag      

Contact