Schoolmaatschappelijk werk

Loop je achter op school? Heb je thuis problemen waardoor het maken van je huiswerk erg lastig is? Heb je moeite met contacten met anderen? Blijf hier niet mee rondlopen maar onderneem actie! Ga praten met een schoolmaatschappelijk werker van De Badde. Samen kijken we wat er aan de hand is en wat er nodig is om het probleem op te lossen. Zodat jij weer lekker kunnen meedraaien op school.

Ouders

Schoolmaatschappelijk werk is er ook voor ouders. Vaak merk je als ouder wel dat er iets speelt bij je kind. Dat hij/zij niet goed functioneert op school, het er niet naar zijn/haar zin heeft, achter loopt bij de rest van de klas of het thuis lastig heeft. Het is vaak moeilijk te bepalen hoe je jouw kind dan het beste kan helpen. Neem in dat geval contact met ons op.

Scholen

Ook scholen kunnen aan de bel trekken bij schoolmaatschappelijk werk als zij zorg hebben rondom de situatie van een leerling. Dat kan echter bij kinderen tot en met 15 jaar alleen met toestemming van de ouders.

Meer info en contact

Schoolmaatschappelijk werk van De Badde is te bereiken via telefoonnummer (0597) 645 000 of mail naar info@debadde.nl.  

Contact